Utställningsplats - Norrköpings stadsbibliotek

Utställningsplats Norrköpings stadsbibliotek

Gratis utställningsplats

Biblioteket erbjuder gratis utställningsplats till föreningar, kommunala institutioner, skolklasser och andra icke kommersiella institutioner. Det finns också möjlighet att använda bibliotekets skärmar och montrar.

Se pågående och kommande utställningar

Utställningarna får ej innehålla material som stöder rasism, förföljelse av oliktänkande, spekulativt våld, pornografi eller annat som kan väcka anstöt. Biblioteket har rätt att be utställaren ändra i utställningen eller neka till utställningen om det strider mot ovannämnda policy.

Det är många som önskar utnyttja biblioteket som utställningslokal och eftersom våra utrymmen är begränsade har vi några regler för att verksamheten ska fungera till allas belåtenhet.

 • Boka i god tid!
   
 • Avboka i god tid!
   
 • Informera om utställningens omfattning och om några skärmar, montrar eller bord behövs. Bibliotekets servicetekniker kan bistå med inställning av befintlig belysning.
   
 • Uppstår förändringar under arbetet med utställningen, meddela i god tid.
   
 • Utställningstiden sträcker sig vanligtvis från måndag t o m söndag. Finns inte möjlighet att plocka ner utställningen på lördagen ska det göras genast på måndag morgon när biblioteket öppnar kl. 10.00 eller vid överenskommen tidpunkt.
   
 • För material som inte tas bort och avhämtas ansvarar biblioteket ej. För eventuell kostnad i samband med bortforsling svarar utställaren.
   
 • Nålar och annat material som behövs för hängning av utställning medför utställaren.
   
 • Lånad utrustning lämnas i samma skick som det lånats.

 

Vid frågor?

Kontakperson: Programgruppen  
e-post: nsbprogram@norrkoping.se
 

 

Boka utställningsplats

(bokningen är preliminär)

Det är ingen bokning du gör, bara en förfrågan. Vi kontaktar dig!
Många människor besöker oss varje dag, vill du visa eller säga något till dessa? I stora entrén på Norrköpings Stadsbibliotek finns möjlighet att föreningar, kommunala institutioner, skolklasser och andra icke kommersiella institutioner ha utställningar uppställda för 1-2 veckor. Skärmar och montrar finns att låna.

Text to Identify Förnya CAPTCHA