Tecken som stöd

Språk

Englishsuomisvenska
Närbild på händer med färgglada bokstäver

Teckenspråk och tecken som stöd

Teckenspråk är ett eget språk utan skriftspråk, medan tecken som stöd används tillsammans med tal i kommunikation med hörande personer för att förstärka vissa begrepp och uttryck och underlätta språkförståelsen. 

Tecken som stöd

De tecken som används hämtas från det svenska teckenspråket. Tecknen används tillsammans med tal, som stöd för språkutveckling och underlättar språkförståelse. Tecken och tal förstärker varandra och underlättar också språkinlärningen. Det finns böcker som har tryckta tecken och de används som stöd för den som läser och tecknar samtidigt. 

Tecken som stöd används som ett verktyg för kommunikation och språkutveckling för hörande barn med språkstörning, försenad språkutveckling eller bara för allmän språkstimulering. Den som tecknar kompletterar det talade språket med teckenspråkets handrörelser för att förtydliga talet. Samtidigt får barnen ett verktyg i hur de kan uttrycka sig innan de har lärt sig att prata. Tecknen är nästan alltid lättare för barn att lära sig än talade ord, eftersom handrörelserna kräver mindre precision än munrörelserna vid tal. Att använda tecken som stöd i kommunikationen med barn ökar alla barns språkutveckling. 

Äppelhyllan finns många barnböcker med tecken som stöd.