Personal Söderköping

Söderköpings bibliotek

Marie Eriksson

Bibliotekarie med verksamhetsansvar
Tel: 0121-18292, 18291
E-post: marie.eriksson@soderkoping.se

Ansvarsområde: Kundservice, fjärrlån, facklitteratur, dataansvar, webbansvar.

Jonas Andersson

Bibliotekarie
Tel: 0121-18785, 18291
E-post: jonas.andersson2@soderkoping.se

Ansvarsområde: Kundservice, talböcker, Boken kommer, samarbete med äldreomsorg och omsorg, integration.

Susanna Lönnqvist

Barnbibliotekarie
Tel: 0121 - 18295, 18291
E-post: susanna.lonnqvist@soderkoping.se

Ansvarsområde: Kundservice, barnverksamhet, barnlitteratur, samarbete med grundskola och barnomsorg.

Ingrid Bäckström

Projektledare
Tel: 0121 - 18295, 18291
E-post: ingrid.backstrom@soderkoping.se

Ansvarsområde: Arbetar med ungas delaktighet på bibliotek

Karolina Nilsson

Bibliotekarie
Tel: 0121 - 18419, 18291
E-post: karolina.nilsson2@soderkoping.se

Ansvarsområde: Kundservice, programansvar

Carina Cicek

Biblioteksassistent
Tel: 0121 - 18296
E-post:carina.cicek@soderkoping.se

Ansvarsområde: Bokuppsättning, beställning och mottagning av nya media, materialinköp

Robert Lindén

Biblioteksassistent
Tel: 0121 - 18667
E-post:robert.linden@soderkoping.se

Ansvarsområde: Kundservice, krav, fakturor, schema låneexp

Johanna Stening Lundberg

Biblioteksassistent
Tel: 0121 - 18294
E-post:johanna.lundberg@soderkoping.se

Ansvarsområde: Kundservice, beställning och mottagning av nya media, materialinköp

Mikael Wängsjö

Biblioteksassistent
Tel: 0121 - 18296
E-post: mikael.wangsjo@soderkoping.se

Ansvarsområde: Kundservice, tidskrifter, boklagning