Ordningsregler Åtvidaberg

Entré Åtvidabergs bibliotek

Visa hänsyn och respekt mot besökare och personal.

Anpassa ljudnivån till omgivningen- gäller även datorer och mobiltelefoner.

Alkohol och droger får inte nyttjas i bibliotekets lokaler.

Respektera bibliotekets datorregler.

 

Biblioteket är en plats för alla; där vi alla kan trivas, oavsett om vi kommer hit för avkoppling, studier, lån eller annat.

Du är välkommen att kontakta personalen om du har frågor eller om du upplever att ordningsreglerna inte följs.

Den som bryter mot reglerna kan komma att avvisas från biblioteket.

 

Läs våra låneregler