Mall Litteraturscen Östergötland

Litteraturscen Östergötland logo

 

Litteraturscen Östergötland är en ambulerande scen för offentliga författarsamtal och andra litterära aktiviteter. Samtliga Götabiblioteken deltar, det vill säga 45 bibliotek i 14 kommuner. För att utveckla Litteraturscen Östergötland finns projektmedel från Statens Kulturråd. Dessa pengar används förutom till programverksamhet även till utbildningsinsatser för bibliotekspersonalen. På Regionbibliotek Östergötland ansvarar Helena Agnemar, helena.agnemar@regionostergotland.se för Litteraturscen Östergötland. 

 

Litteraturscens program      

 

Litteraturscen Östergötland Loga

Program