Lokaler och utrustning Borghamn

Entré Borghamns bibliotek

Biblioteket

I bibliotekets lokaler finns media för utlån och lokala samlingar.

Bokinkast

Det finns inget bokinskast.

Låneautomater

Det finns en låneautomat där du både lånar och återlämnar böcker. Den står inne till höger efter entrén.