Låneregler och priser - Ydre

Språk

Englishsuomisvenska
Domarklubba och bok


Lånekort

För att skaffa lånekort behöver du legitimera dig. Barn kan ha eget lånekort från sex års ålder. Utlämnande av lånekort görs endast om barnet har sällskap av vårdnadshavare som kan visa giltig legitimation. Lånekort eller legitimation och pinkod ska medföras vid lån av bibliotekets material och vid bokning av datorer.

Registrera dig som ny låntagare hos oss.  Detta gör du genom att fylla i ansökningsformuläret Ny låntagare.  

Stadsbiblioteket använder enbart dina personuppgifter för administration (10 §, PuL).


Dina skyldigheter som låntagare          

Lånekortet är en personlig värdehandling och får ej överlåtas.
Den som registrerat sig som låntagare ansvarar för:

 • allt som lånas på kortet.
 • att lånade medier blir säkert återlämnade till valfritt Götabibliotek, dvs Östergötlands kommunbibliotek samt Tranås kommunbibliotek.
 • att allt som lånas återlämnas i rätt tid och i oskadat skick.
 • att betala eventuella övertidsavgifter inom två månader från det att skulden uppstått.
 • att förstörda och förkomna medier ersätts enligt bibliotekets taxa.
 • att omgående anmäla förlorat lånekort till valfritt Götabibliotek. För att skaffa ett nytt lånekort behöver du legitimera dig. 
 • att hålla sig informerad om gällande låneregler.


Spärr av lånekort

Kortet spärras vid skuld på 150 kr och däröver eller när 2:a krav skickas.
Obetalda skulder går till inkasso.
För barn upp till 18 år är målsman ansvarig.

 

Lån på eget ansvar     

Observera att biblioteket ej ansvarar för skador som kan uppstå på egen utrustning vid användning av lånade medier som CD-skivor, CD-rom och DVD. 


Lånetid

Normal lånetid 4 veckor
Tidskrifter, tv-serier, fack- och musikfilm   2 veckor
Spelfilm, dokumentärer och 7-dagarslån  1 vecka
Bokcirkelpåse 42 dagar

Det går att låna om alla medier förutom 7-dagarslånen. En titel som är reserverad har två veckors lånetid och går inte att låna om.

Du måste vara 15 år för att låna film och TV-spel.
Det går att ha max fyra samtidiga lån av TV-spel.


Extratjänst

En påminnelse med SMS eller e-post att lånetiden snart går ut erbjuds. Låntagaren ansvar att återlämna lånen i tid kvarstår, med eller utan påminnelse. Spara kvitto eller kontrollera lånetiden på Mina sidor på hemsidan eller i självbetjäningsautomaterna.

 

Bärbara datorer och iPads

På stadsbiblioteket och vissa filialer finns det möjlighet att låna en bärbar dator eller iPad. Dessa är ej till hemlån och får bara användas på biblioteket. För att utnyttja den här tjänsten måste ett extra avtal ingås samt att en pant i form av personbevis lämnas vid utlån.


Beställning 

Utlånade medier kan reserveras och meddelande skickas ut med sms, e-post eller brev när mediet finns att hämta. Det gäller även lån från annan kommun utanför Östergötland, s.k. fjärrlån. 
Du är välkommen att lämna inköpsförslag om biblioteket inte har det du söker.


Gällande regler 

För låntagare som registrerats i annan kommun än Norrköping, gäller Norrköpings stadsbiblioteks regler vid lån i Norrköpings kommun.


PIN-kod 

Till lånekortet kopplas en personlig PIN-kod som ger dig möjlighet att låna om, beställa samt kontrollera dina lån och beställningar via bibliotekets hemsida. Du gör det under Mina sidor som du når när du loggat in på hemsidan. Koden används även vid lån i bibliotekets utlåningsapparater och vid bokning av datorer och grupprum.
Har du glömt din pinkod så behöver du ta med legitimation för att få en ny kod. Du har också möjlighet att göra det via vår hemsida.


Ordningsregler

Biblioteket är en plats för många. För att alla ska trivas på biblioteket gäller följande:

 • Visa hänsyn och respekt mot besökare och personal
 • Du får inte uppträda störande
 • Du får inte sova i lokalerna
 • Du får inte äta mat
 • Håll en låg samtalston
 • Djur är inte tillåtna i biblioteket med undantag av assistanshundar