Inläsningstjänst

Språk

Englishsuomisvenska
Interiör taltidningsstudion

Inläsningar på uppdrag

Vi utför inläsningstjänst på uppdrag av kommuner, institutioner och organisationer. Det gäller oftast hela tidskrifter, broschyrer och liknande.
 

Inläsningar för privat bruk

Privatpersoner måste först få klartecken från sin kommun att den betalar inläsningen.
Servicen för privatpersoner omfattar inläsning av material som inte tidigare är inspelat på kassett eller CD.
Vi läser till exempel in tidnings- och tidskriftsartiklar, brev, dikter broschyrer, bruksanvisningar, matrecept, samhällsinformation m m.
Servicen gäller inte inläsningar av hela böcker, tidskrifter eller tidningar.
Inläsaren har tystnadsplikt.

Observera - om du önskar att inläsningen ska betalas av din kommun, måste du först ha kontaktat kommunen.
Om du önskar ta del av servicen från Inläsningstjänst kontakta ditt kommunbibliotek eller Inläsningstjänst/Östgöta Taltidning.

Inläsare:

Lena Udd
Tfn: 010-1039320
E-post: ostgotataltidning@regionostergotland.se

Errol Tanriverdi
Tfn: 010-1039319
E-post: errol.tanriverdi@regionostergotland.se

Postadress:

Regionbibliotek Östergötland Region Östergötland
581 85 Linköping

Besöksadress:

Regionbibliotek Östergötland, Östgötagatan 5
(Linköpings Stadsbibliotek)

Tfn: 010-1039320 eller 010-1039319
E-post: ostgotataltidning@regionostergotland.se