Tillgänglighet Boxholm

Dator på skrivbord
Allmänna kommunikationer

Boxholms bibliotek ligger centralt i kommunhuset på Storgatan 20. Det finns en gångväg från resecentrum in till centrum.

Biblioteket

Biblioteket ligger på entreéplan i kommunhuset. I huset finns också reception. Denna passeras på vänster sida efter entrén, innan man når fram till lånedisken och bibliotekets lokaler.  Ledstråk saknas. Hörslinga finns.

En dekorativ bild

Bokinkast

Lucka för återlämning av böcker finns utvändigt, till vänster om entrén, på en meters höjd.

Datoranpassningar

Saknas.

Entré

Entrévägen är fri från nivåskillnader och är i stort sett horisontell. Entrédörren har automatisk dörröppnare och glasytorna är tydligt markerade. Entrén består av 2 dörrar med ett vindfång emellan.

Parkering 

Tillgängliganpassad parkering finns i anslutning till biblioteket. Skyltar informerar om huvudentrén.

Toalett

Vår allmänna toalett är tillgänglig för alla och är belägen bredvid biblioteksdisken. Den är även utrustad med skötbord.

Utrustning och hjälpmedel

Datorer, hörlurar, cd-spelare och taltidningsspelare. Utrustningen går endast att låna för användning i biblioteket.

Hörslinga

Vi använder hörslinga vid större program.

Informationsdisken

Är belägen rakt fram till höger från entrén sett.

Läsglasögon

Vi lånar ut läsglasögon.

En dekorativ bild

Lättläst, storstilta böcker och talböcker

Hyllor för lättlästa böcker finns tillgängliga i biblioteket. Vi erbjuder lättlästa böcker för både unga och äldre, med olika svårighetsgrad för att passa den nivå man själv finner lämplig. Även storstilta böcker finns i vårt utbud, dessa passar personer som har svårigheter med att läsa den mindre textstorlek som är typisk för många böcker. Vi har flera äldre titlar och många utav de populäraste nyutgivna böckerna i detta format. Vi erbjuder även ett utbud av talböcker. Ta kontakt med personalen vid biblioteksdisken för att få information och hjälp med detta.

Språk

Vi som jobbar här talar alla svenska och engelska. Någon av oss talar ungerska, serbokroatiska och spanska.