Personal Ydre

Entré Ydre kommunbibliotek

Christine Åström

Biblioteks- och kulturchef
Tel: 0381-66 12 71
E-postadress: christine.astrom@ydre.se

Kicki Samuelsson

Biblioteksassistent, ansvarig Hestrafilialen
Tel: 0381-66 12 46
E-postadress: gunborg.samuelsson@ydre.se

Josefine Molinder

Projektsamordnare barn- och unga
Tel: 0381-66 12 46
E-postadress: josefine.molinder@ydre.se

Maria Björnsdotter

Kommunikatör
Tel: 0381-66 12 46
E-postadress: maria.bjornsdotter@ydre.se