Ordningsregler Ödeshög

Entré Ödeshögs bibliotek

Bästa biblioteksbesökare!

För allas trivsel, följ våra enkla regler:

 • Visa hänsyn och respekt mot besökare och personal.
 • Äta och dricka får man göra i vår tidningsavdelning.
 • Du får inte dricka alkohol eller vara berusad i biblioteket.
 • Följ reglerna för Internetanvändning.
 • Ställ tillbaka möbler om du flyttat på dem.
 • Fotografering/filmande och annan inspelning kräver tillstånd.
 • När det är meröppet släpp inte in någon annan med ditt kort.

Den som bryter mot reglerna kan komma att avvisas från biblioteket. Välkommen att kontakta biblioteket om du har frågor eller om du upplever att reglerna inte följs!
Tack för hjälpen / Bibliotekspersonalen på Ödeshögs bibliotek

 

Dear library user,

For the everyone’s convenience and comfort, please follow our simple rules:

 • Be considerate and respectful to visitors and staff.
 • You can eat and drink in our newspaper department.
 • It is not allowed to drink alcohol in the library, and you may not be in the library while intoxicated.
 • Follow the rules for Internet usage.
 • If you have moved any furniture, please return it to its rightful place.>
 • Photographs/videos and other recordings may only be taken with permission.
 • When it's “meröppet” do not let someone else in with your card.


If you break the rules you may be asked to leave the library. Please don’t hesitate to contact the staff if you have any questions or if you feel that these rules are not followed.
Thank you for your help/ The library staff at Ödeshög bibliotek