Ordningsregler Krokek

Entré Boxholms bibliotek

Bästa biblioteksbesökare!

Vi behöver din hjälp. För allas trivsel, följ våra enkla ordningsregler:

 • Visa hänsyn och respekt mot besökare och personal.
 • Stör inte andra besökare.
 • Du får inte vara påverkad av droger eller uppträda berusad i biblioteket.
 • Följ reglerna för Internetanvändning.
 • Ställ tillbaka möbler om du flyttat på dem.
 • Blockera inte hyllor eller gångstråk.
 • Fotografering kräver tillstånd.

Ordningsreglerna gör biblioteket till en plats där vi alla kan trivas. Den som bryter mot reglerna kan komma att avvisas från biblioteket. Välkommen att kontakta biblioteket om du har frågor, funderingar eller om du upplever att reglerna inte följs! Tack för hjälpen! / Bibliotekspersonalen på Boxholms bibliotek

 

Dear library visitor!

We need your help. For the convenience of everyone, please follow our simple rules:

 • Be considerate and respectful to visitors and staff.
 • Do not disturb other visitors.
 • You may not be in the library when intoxicated or under the influence of drugs.
 • Follow the rules for Internet use.
 • Return furniture to its place, if you have moved it.
 • Do not block shelves or aisles.
 • Taking photographs requires permission.

This rules makes the library a nice place for our visitors. If you break the rules you might be send away. Please don´t hesitate to contact the staff if you have any questions or if you experience that the rules are not followed. Thank you for your help! / The library staff at Boxholms bibliotek