Bokstart Norrköping

Bibliotekarie visar föräldrar hur man läser böcker för små barn. Foto.

Bokstart Norrköping

Bokstart är en verksamhet som syftar till att stimulera och stärka små barns (0-3 år) språkutveckling. Det gör vi genom att tidigt i barnets liv introducera litteratur och språkstimulerande aktiviteter och på så vis främja barnets relation och utveckling av språket.

Inom Bokstart samverkar biblioteken med bland annat barnhälsovården och förskolans pedagoger. Och erbjuder aktiviteter som till exempel återkommande hembesök och bokgåvor. Bokstart finns på flera platser i Sverige, läs mer på: www.bokstart.se

Bokstart i Norrköping

Sedan mars 2022 har Norrköping fått sitt eget Bokstartsprojekt. Bokstart Norrköping utvecklar en modell som kallas ”bokgåvor från tre verksamheter” där vi gör följande:

 

  1. Alla BVC i Norrköping erbjuder barn som är 6 månader en träff med en bokstartare och får tre böcker och information om läsningens betydelse.
     
  2. BVC delar ut boken ”Knacka på” till alla barn vid 8 månader samt informationsmaterial som är gemensamt för hela Östergötland.
     
  3. Alla barn som börjar förskolan i Norrköping kommer hösten 2022 få en bok, folder och film från Bokstart Norrköping.
     

Bokstart Norrköping har också babyaktiviteter på flera bibliotek i kommunen. Vi besöker Öppna förskolor och familjecentraler, sätter samman Bokstartspåsar med nya böcker för olika åldrar och ser till att det finns nya böcker och boktipsfoldrar i alla BVC väntrum.

Vid frågor?

Margareta Gustafsdotter

Tel: 076-772 84 20

E-post: margareta.gustafsdotter@norrkoping.se

 

Fatima Malik

Tel: 076-125 95 01

E-post: fatima.awadmohammedmalik@norrkoping.se