Motala DigidelCenter

Motala DigidelCenter

Det är en viktig demokratisk rättighet att alla medborgare får möjlighet att på ett likvärdigt sätt ta del av samhällsservice och delta i samhällsdebatten vilket särskilt behöver beaktas i digitaliseringstider.

Att främja hälsa och välmående genom digital och social delaktighet och att ge alla, oavsett ålder och bakgrund den här möjligheten, är ett av kommunens viktigaste uppdrag. Detta har Motala kommun tagit fasta på och startat Motala DigidelCenter på biblioteket.

Motalamodellen - en nationell förebild

Motala DigidelCenter har blivit utsedd till en nationell modell och en förebild för andra kommuner i Sverige som vill jobba med att höja den digitala kompetensen hos sina medborgare.

Verksamheten är förlagd på biblioteken i kommunen, samt bokbussen, men bibliotekspersonalen har också arbetat uppsökande på bland annat äldreboenden.

Med hjälp av ”Motalamodellen” har andra kommuner fått tips och råd på hur man kan utforma en liknande verksamhet. Modellen har rönt mycket uppmärksamhet och bland annat blivit omnämnd av tidigare digitaliseringsministern Peter Eriksson med orden ”Sverige när det är som bäst” efter att han besökte Motala DigidelCenter 2018 och fick inblick i verksamheten.

15 nya DigidelCenter

Efter det besöket så anslog regeringen medel för att ge fler kommuner möjlighet att starta DigidelCenter och med ett extra bidrag från Internetstiftelsen så har nu 15 kommuner (av hela 50 sökande) startat egna verksamheter, bland annat i Norrköping.

För att sprida arbetssätt och erfarenheter från DigidelCenter har Motala i dagsläget haft kontakt med drygt ett 40-tal kommuner och haft studiebesök från ca 20 kommuner. Lärdomar har också förmedlats på olika konferens- och utbildningsdagar i landet.

Här kan du läsa mer om verksamheten.

Här kan du se en film som är inspelad i samarbete med Linköpings universitet.