Lokaler och utrustning Vadstena

Entré Vadstena bibliotek

Allmänna kommunikationer

Biblioteket ligger inrymt i Asylen i centrala Vadstena.

Biblioteket

I bibliotekets lokaler finns media för utlån, lokala samlingar och föreläsningar.

Bokinkast

Lucka för återlämning av böcker med mera finns utvändigt, på baksidan av huset mellan den stora parkeringen och glashyttan. Återlämning i bokinkastet kan inte göras när biblioteket är bemannat av personal.

Café

Vi har en kaffemaskin med flera valmöjligheter.

Sammanträdesrum

Finns att hyra i anslutning till biblioteket.

Låneautomater

Det finns två låneautomater där du både lånar och återlämnar böcker. De står inne i biblioteketslokalen, till höger efter entrén. De är höj- och sänkbara.