Låneregler och priser - Vadstena

Kielivalinta

Englishsuomisvenska
Domarklubba och bok

Lånekort

Du som vill skaffa lånekort måste visa giltig fotolegitimation. För barn och unga under 18 år fyller föräldrarna i låntagarförbindelsen. Den finns att hämta på ditt bibliotek.

Meddela omedelbart biblioteket om du förlorat ditt lånekort för att förhindra att obehörig utnyttjar kortet.

Anmäl snarast ändring av namn, adress, e-postadresser och telefonnummer.

 

PIN-kod

Till lånekortet kan en personlig PIN-kod kopplas, som ger dig möjlighet att beställa, låna om samt kontrollera dina lån och beställningar hemifrån via Internet. PIN-kod skaffas på biblioteket.

 

Övriga lånebestämmelser

Lånekortet är en personlig värdehandling och får ej överlåtas. För barn upp till 18 år är målsman ansvarig.

Den som har registrerat sig som låntagare ansvarar för:

  • allt som lånas på kortet
  • att lånade medier blir säkert återlämnade till valfritt Götabibliotek, det vill säga Östergötlands folkbibliotek samt Tranås folkbibliotek
  • att allt som lånas återlämnas i rätt tid och i oskadat skick
  • att betala eventuella övertidsavgifter
  • att förstörda och förkomna medier ersätts enligt bibliotekets taxa
  • att hålla sig informerad om gällande låneregler

 

Lånetid

Lånetiden är vanligtvis 28 dagar. Det finns undantag som exempelvis spelfilm (7 dagar), bokcirkelpåsar (42-dagar) och nya böcker som är placerade som 10-dagarslån. Om det är kö på mediet blir lånetiden automatiskt kortare. Det går bra att låna om men inte om det står andra på kö. Varje lån får lånas om två gånger. Du kan låna om via Götabibliotekens hemsida eller genom att kontakta oss.

 

Fjärrlån

Fjärrlån görs aldrig på böcker som är reserverbara i Götabibliotekens bestånd.

Avgifter

Vid en skuld på 150 kr eller högre spärras lånekortet.

 

Ersättningsavgifter

Förlorat lånekort: Vuxen10 kr, barn och ungdomar ingen avgift

Vuxen skönlitteratur, ljudbok (roman, deckare osv): 300 kr

Pocket: 100 kr

Vuxen fackbok, normalpris: 300 kr

Barnbok, barnljudbok: 100 kr

Tidskrift, enstaka nummer: 50 kr

Läsplattor, film, TV- och PC-spel, språkkurser: 400 kr eller återanskaffningsvärde