Låneregler och priser - Söderköping

Kielivalinta

Englishsuomisvenska

Låneregler

För att kunna låna böcker, ljudböcker, musik, spel, filmer med mera och gå in på våra databaser hemifrån behöver du ett bibliotekskort. Är du ny låntagare?
Registrera dig via formuläret Ny låntagare.

Bibliotekskort skrivs ut från det år barnet fyller 7 år.
För att få ett bibliotekskort måste legitimation uppvisas. 
Barn och unga under 18 år måste ha målsmans underskrift för att få sitt första bibliotekskort.
Ansökan om bibliotekskort för brn och unga under 18 år.
Fyll i, skriv ut och ta med till biblioteket. Öppnas i pdf-format.

Borttappat bibliotekskort måste anmälas till biblioteket.

Att ersätta förlorat kort kostar 10 kr (gäller inte barn 7-12 år).
Anmäl ändring av adress, telefonnummer och namn i bibliotekets lånedisk eller på tel. 0121-18296.

Ansvar för lån

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Detta innebär att man är ansvarig för böcker och annat material som lånas på kortet. Den som undertecknat kortet är ansvarig för:

  • att allt som lånas lämnas tillbaka i rätt tid och i oskadat skick
  • att förstörda och förkomna böcker/media ersätts
  • att meddela ändrat namn, adress och telefonnummer

Målsman är ansvarig för barn upp till 18 år

Lånetid

Lånetiden finns på kvittot. Den är normalt 4 veckor för böcker, men andra lånetider kan gälla för t.ex.:
1 vecka    Tidskrifter
2 veckor   CD-ROM och TV-spel
1 vecka     DVD
2 veckor   Reserverat material

Avgifter

Ersättning för förlorat bibliotekskort, 13 år och uppåt, 10 kr
Förkommet eller förstört material ersätts enligt följande:

     300 kr  Vuxenbok
     100 kr  Barnbok
     100 kr  Pocketbok
     300 kr  Ljudbok, vuxen
     100 kr  Ljudbok, barn
     150 kr  Musik-CD
       30 kr  CD-häfte
       10 kr  CD-omslag
     300 kr  CD-ROM
     400 kr  DVD
      50 kr  Tidskrift
     400 kr  TV-spel
För inlånat material från andra bibliotek gäller taxorna från det utlånande biblioteket.

Försenade lån

Vid lånetidens utgång skickar biblioteket en påminnelse. Om boken därefter inte återlämnas inom 2 veckor spärras lånekortet för fortsatta lån tills allt försenat material lämnats tillbaka.

PIN-kod

Till bibliotekskortet kopplas en personlig, fyrsiffrig PIN-kod för att du skall kunna låna vid den automatiska utlåningen. PIN-koden ger också möjlighet att låna om och reservera material via bibliotekets katalog.

Omlån

Det går bra att förlänga lånetiden om boken inte är reserverad av annan låntagare.
Omlån kan göras på bibliotekets hemsida eller på telefon 0121-18296.

Reservation

Om boken som söks är utlånad, går den att reservera. Det kan ske från bibliotekets hemsida med hjälp av PIN-koden. Biblioteken inom Göta har samma reservationskö, ibland kan köerna vara långa men det brukar gå ganska snabbt att få boken eftersom det finns många exemplar. Då boken kommer in skickar vi ett meddelande via SMS, e-post eller vanlig post. Boken kan hämtas inom en vecka.