Låneregler och priser - Boxholm

Kielivalinta

Englishsuomisvenska

Bärbara datorer och iPads

Boxholms bibliotek erbjuder för tillfället ej utlån att bärbara datorer eller iPads

* Gällande regler

För låntagare som registrerats i annan kommun än Boxholm, gäller Boxholms biblioteks regler vid lån i Boxholms kommun

Förseningsavgifter

Boxholm tar inte ut förseningsavgifter för sent inlämnade medier. Vi förutsätter att du lämnar in dina lånade medier i tid och att de är hela och rena. Vid försvunna eller förstörda medier tas en kostnad ut.

Kopiering

Kostnad per svartvit sida: 1 kr
Kostnad per färgsida: 2 kr
Samma priser gäller för kopiering.
Egen scanning utan kostnad

Kontorsmaterial

Vi lånar ut penna, tejp, sax och häftapparat
Plastpåse 2 kronor

Fax

Boxholms bibliotek har ingen fax att låna ut.