Bokstart

Kielivalinta

Englishsuomisvenska

Vad är bokstart?

Bokstart är en nationell satsning. Syftet är att stärka små barns språk- och läsutveckling (0–3 år). Bokstart vill skapa förutsättningar för alla barn att utveckla ett språk som är så bra som möjligt efter varje barns förutsättningar.

Målet är att

  • stärka vårdnadshavare i deras betydelsefulla roll
  • ​utveckla samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola samt med familjen​
  • öka och sprida kunskap om små barns språk- och läsutveckling

Hur går det till?

Flera av Götabiblioteken arbetar med Bokstart. Från början var det ett regionalt projekt, men nu är de kommunala. De folkbibliotek som arbetar med Bokstart är Kinda, Linköping, Motala, Norrköping, Åtvidaberg, Ydre. En del av biblioteken gör hembesök till familjerna, andra tar emot familjer på biblioteket. Några bibliotek når familjerna via barnhälsovård eller förskola.

Vad du som vårdnadshavare kan göra

Som vårdnadshavare kan du göra stor skillnad för ditt barn genom att på olika sätt stimulera språkutvecklingen. Sjung, ramsa, läs, prata och sätt ord på det du ser och gör i vardagen. Det är aldrig för tidigt att börja läsa med ditt barn. Här får du tips på hur du kan göra.
Du kan även hämta foldern Läs med mig som är liten på ditt bibliotek. Foldern finns översatt till flera språk: arabiska, dari, engelska, finska, somaliska, spanska, tigrinja samt alla minoritetsspråken.

Regional gåvobok

Som en del av Bokstart får alla barn i Östergötland, från och med våren 2022, en bokgåva. Boken bekostas av Regionbibliotek Östergötland och delas ut av barnhälsovården vid deras besök i familjerna när barnen är åtta månader. Personalen från barnhälsovården pratar om språkutveckling och visar hur man läser tillsammans med barnet. Boken är Knacka på av Anna-Klara Tidholm.

Läs mer

På bokstarts hemsida - Bokstart.se
Om barns språkutveckling på 1177/Vårdguiden. Välj ålder och sedan kommunikation. - 1177 Vårdguiden