Litteraturscen Östergötland

 

Wafaa och Margareta läser pekböcker för de minsta barnen och deras vuxna

I projektet Bokstart gör de hembesök och visar hur man läser med de minsta barnen. Att läsa högt med sina barn 10 minuter om dagen gör att de som vuxna har ett ordförråd på 50.000 -70.000 ord

Litteraturscen Östergötland Loga

Program Litteraturscen Ö