Tillgänglighet Vilbergen

Entré Vilbergens bibliotek

Bibliotekets entré ligger längst bort mot centrumtorgets högra hörn från parkeringen räknat.Hela biblioteket ligger på entréplan och det finns inga trösklar. Låne- och informationsdiskarna ligger rakt fram från entrédörren.

Handikapparkering 

Finns nära ingångsportalen till Vilbergens centrum.

Dörröppnare

Manuell dörröppnare finns.

Handikapptoalett

Finns i lokalen. Fråga personalen!

Förstoringsglas

Kan lånas i lånedisken.