Tillgänglighet Vadstena

Entré Vadstena bibliotek

Allmänna kommunikationer

Biblioteket ligger inrymt i Asylen i centrala Vadstena.

Bokinkast

Lucka för återlämning av böcker med mera finns utvändigt, på baksidan av huset mellan den stora parkeringen och glashyttan. Återlämning i bokinkastet kan inte göras när biblioteket är bemannat av personal.

Datoranpassningar

Saknas

Entré

Entrévägen är fri från nivåskillnader och är i stort sett horisontell. Entrédörren har automatisk dörröppnare. Entrén består av 1 dörr, observera att vårt larmsystem sitter precis innanför glasdörren och där finns en liten förhöjning.

Förstoringsglas/Läsglasögon

Finns att låna i informationsdisken.

Handikapparkering

Det finns två stycken handikapparkeringar nära entrén.

Handikapptoalett

Finns till vänster innanför entrén i anslutning till kapprummet och är markerad med symbol.

Hiss

Finns inte eftersom biblioteket finns på bottenplan.

Informationsdisken

Finns rakt fram när du kommer in i entrén. Disken är höj- och sänkbar.

Talböcker

För vuxna finns till höger efter entrén och för barn på barnavdelningen.

Telefon

Lånetelefon finns endast i nödfall. Prata med personalen i informationsdisken.

Hjärtstartare

Hjärtstartare finns på väggen bakom informationsdisken.

Trappa

Finns ej.