Tillgänglighet Söderköping

Entré Söderköpings bibliotek

Allmänna kommunikationer

Biblioteket/Stinsen ligger i anslutning till Söderköpings Resecentrum. Gångstråk saknas.

Biblioteket

Biblioteket ligger i Stinsen vid E22. I huset finns också café, turistbyrå, kulturkontoret och kontor för idrott- och fritid. Dessa passeras efter entrén, innan man når fram till lånedisken och bibliotekets lokaler. På bottenvåningen finns skönlitteratur, facklitteratur, tidningar, tidskrifter,  ungdomsavdelning och barnavdelning. På övre plan finns det lokalhistoria, släktforskning, magasinerade böcker och utställningsyta.
Här finns också våra samlingslokaler, Salongen och Kupén. Hörselslinga finns i samlingslokalerna.
Från entrén till barnavdelningen finns ett långt gångstråk. Ledstråk saknas.

Bokinkast

Lucka för återlämning av böcker mm finns utvändigt, till höger om entrén, på en meters höjd. Bokinkastet kan endast användas när biblioteket är stängt.

Café

Till vänster innanför entrén ligger Café Stinsen..

Datoranpassningar

Saknas

Entré

Entrévägen är fri från nivåskillnader och är i stort sett horisontell. Entrédörren har automatisk dörröppnare och glasytorna är tydligt markerade. Entrén består av 2 dörrar med ett vindfång emellan. Där är det fri vändyta för rullstolsanvändare.

Förstoringsglas

Finns att låna i såväl lånedisk, som informationsdisk.

Handikapparkering

Två skyltade parkeringsplatser för rörelsehindrade finns på parkeringsplatsen vid sidan av entrén. Skyltar informerar om huvudentrén. Gångstråk saknas.

Handikapptoalett

Finns till höger innanför entrén och är markerad med symbol.

Hiss

Finns till vänster om trappan och mittemot lånedisken. Dörren har fri bredd på 87 cm och hissens golvyta är 1,42 x 1,10 m. Hissknappen måste hållas inne under färd.

Hörselslinga

Finns i våra samlingslokaler, Salongen och Kupén.

Informationsdisken

Ligger i biblioteket rakt fram till vänster efter hissen och trappan. Disken är höj- och sänkbar.

Lånedisken

Ligger i biblioteket på höger sida, mittemot hissen och trappan. Disken är höj- och sänkbar.

Talböcker

För vuxna finns i anslutning till lånedisken och för barn på barnavdelningen.

Taltidningar 

Finns att lyssna på vid ett bord till höger efter lånedisken.

Trappa

Till övervåningen finns till höger om hissen och mittemot lånedisken. Trappan är markerad med tejp och har ledstänger på båda sidor.