Tillgänglighet Ödeshög

Entré Ödeshögs bibliotek

Våningsplan m.m.

Fastigheten består av tre våningar. På första våningen finns Ica och systembolag. På andra våningen är kommunens reception, turistbyrå och bibliotek. Tredje våningen är kommunkontor.

Lokalerna är handikappanpassade med ramp, ledgång, automatiska dörrar, hiss. Gångstråk och hörslinga saknas.

 

Bokinkast:

Lucka för återlämnade böcker finns utvändigt, till höger om entrén, på en meters höjd.

 

Entré

Huvudentrén har automatisk dörröppnare och glasytorna är tydligt markerade. Entrén består av två dörrar med ett vindfång emellan. Där är det fri vändyta för rullstolsanvändare. Besökarna kommer först till en stor foajé där det finns ramp och ledgång in till biblioteket. En liten nivåskillnad finns.

I foajén finns även handikapptoalett.

 

Diskarna

Höj och sänkbara

 

Förstoringsglas

Finns att låna i informationsdisken.

  

Handikappanpassningar

Väl markerade dörrar, vita markeringar på golv, inf.på teckenspeåk om dörröppnare, dörröppnare markerade för rullstolsbundna på ca 1 meters höjd.

 

Handikapparkering

Finns två handikapp-parkeringar. En på torget framför biblioteket och en bakom biblioteket.

 

Handikapptoalett

Handikapptoalett finns i foajén och är markerad med symbol + inf. teckenspråk

 

Hissar

Från markplan finns en hiss till bibliotek och kommunkontor. Dörren har fri bredd på 81 cm och golvytan är 1.55x1.10 Röstinformation.