Tillgänglighet Åby

Entré Åby bibliotek

Lokalerna är lätttillgängliga för rörelsehindrade. Det går att ta sig fram överallt med rullstol. Inga hissar eller trappor. Biblioteket har dörröppnare.

Handikapparkering

Parkering finns nära biblioteket.

Handikapptoalett

Finns i anslutning till biblioteket