Tillgänglighetsredogörelse

Language

Englishsuomisvenska

Det kommunala folkbibliotekssamarbetet Götabiblioteken tillsammans med Region Östergötland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Texten nedan beskriver hur gotabiblioteken.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilka delar som inte är tillgängliga kan du läsa om under rubriken ”Brister i webbplatsens tillgänglighet”.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från gotabiblioteken.se i något annat format skicka e-post till gotaredaktionen@gotabiblioteken.se. Vår ambition är att återkoppla inom några dagar och beroende på frågans karaktär ta ärendet vidare därifrån.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till gotaredaktionen@gotabiblioteken.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Brister i webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Allmänna brister

  • Det saknas alternativa texter på vissa bilder som beskriver innehåll och funktion.
  • Sidor och funktioner på webbplatsen som anges i länkar, hänvisningar och rubriker behöver beskrivas konsekvent.
  • Det saknas alternativa sätt att navigera på webbplatsen.
  • Konstrasterna för vissa element i webbplatsen behöver ökas något för läsbarhetens skull, exempelvis för klickbara objekt och text.
  • Webbplatsen har en automatisk sidomladdning i både inloggat och utloggat läge.
  • I vissa fall saknas ledtexter och felmeddelanden samt att det inte är tydligt för användare hur felet ska rättas när det väl uppstår.

För dig som använder skärmläsare

  • Webbplatsen använder ibland inte (element) HTML på rätt sätt. Det gör att uppläsande hjälpmedel inte får all information den behöver. Vissa knappars funktion behöver framgå tydligare och behöver kompletteras med en alternativ text.
  • Sökrutan för katalogsökningar ger sökförslag som enbart är synliga visuellt, ej tillgängliga för skärmläsare.

För dig som navigerar med hjälp av tangentbordet

  • Vissa länktexter är svåra att förstå utanför sitt sammanhang.
  • Det saknas genvägar för att underlätta navigeringen med tangentbord.

Kontinuerligt arbete med tillgänglighetsfrågorna

Vi jobbar med tillgänglighetsfrågorna löpande. Vår ambition är att åtgärda kända tillgänglighetsproblem så skyndsamt som möjligt. Vår målsättning är att genomföra årliga uppföljningar.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit Funka (www.funka.com) göra en oberoende kvalitativ granskning av gotabiblioteken.se. Resultatet av granskningen ligger till grund för denna text. Senaste bedömningen gjordes under tidsperioden 2019-07-08 till 2019-08-09. Följande granskningsmetod har använts: Granskningsmetod

Webbplatsen publicerades den 26 november 2018.
Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2019.