Språkpiller

Language

Englishsuomisvenska
barn pekar på äppleträd tillsammans med vuxen

Böcker på recept

Språkpiller är en del av den behandling logopeden erbjuder barn med försenad språkutveckling. Språkpiller är de bilderböcker som barnet får på ”recept” (rekommendation) från logopeden för språklig stimulering och träning i hemmet. Böckerna lånas på biblioteket. Språkpillren är framtagna i ett samarbete mellan logopeder, kommunbibliotek och Regionbibliotek Östergötland. 


Språkpiller-illustration, barn äter godispiller ur glasburk

Idé

Logopeder behandlar barn med försenad språkutveckling, de rekommenderar böcker som språklig stimulering och träning i hemmet.

Målsättning

Att använda sig av böcker för att utveckla barns språk och därigenom skapa läslust. Att biblioteken når fler och nya grupper av besökare.

Målgrupp

Barn i förskoleåldern med försenad språkutveckling. Indirekt barnens föräldrar. Utökad målgrupp personal på förskolor, språkförskolor, särskolor, familjecentraler och specialpedagoger inom förskolan samt intresserade föräldrar.

Språkpillertips

Språkpillerböckerna är indelade i olika kategorier för att du som förskolelärare, pedagog eller förälder lätt ska få förslag på böcker som passar för ett visst språkområde. Språkpiller passar naturligtvis alla barn för allmän språkstimulering. 

Språkpillertips i kategorier

Results list

761399
Author: Tallec, Olivier
735171
Author: Eriksson, Eva
727043
Author: Petrén, Eva
724962
Author: Ashby, Elvira
738875
Author: Pils, Eva
726095
Author: Norlin, Arne
726093
Author: Arro, Lena
14040
Author: Lindgren, Barbro