Regler och avgifter - Motala kommun

Language

Englishsuomisvenska
Domarklubba och bok

Lånekort

Du som vill skaffa lånekort måste visa giltig fotolegitimation. För barn och unga under 18 år fyller föräldrarna i låntagarförbindelsen som du hittar här.

Meddela omedelbart biblioteket om du förlorat ditt lånekort för att förhindra att obehörig utnyttjar kortet.

Anmäl snarast ändring av namn, adress, e-postadresser och telefonnummer.


PIN-kod

Till lånekortet kan en personlig PIN-kod kopplas, som ger dig möjlighet att beställa, låna om samt kontrollera dina lån och beställningar via bibliotekets katalogdatorer eller hemifrån via Internet. PIN-kod skaffas på biblioteket.


Övriga lånebestämmelser

Lånekortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för alla dina lån, bokningar via lånekortet, PIN-kod samt datasökningar.

För att låna film och TV-spel behöver du ha fyllt 15 år.
Det går att ha max fyra samtidiga lån av TV-spel.

Allt som lånas ska lämnas tillbaka i rätt tid och i oskadat skick. Medier som skadas eller inte återlämnas kan du bli skyldig att ersätta.

För barn och ungdomar upp till 18 år är målsman ansvarig.


Lånetid

Lånetiden är vanligtvis 4 veckor, med undantag för vissa medier. Om boken är reserverad förkortas lånetiden.


Omlån

(Under perioden 16 maj 2022 till 16 maj 2023 ändras reglerna till tre omlån).

Det går bra att göra omlån, dock inte om reservation till annan låntagare finns. Varje lån får förnyas två gånger.


Reservationer

Du kan reservera både det som står i hyllan och det som är utlånat. Ett meddelande skickas ut när det du reserverat finns att hämta.


För sent återlämnade böcker

Tre dagar innan lånetiden går ut kan du få påminnelse genom sms eller e-post. Förseningsavgifter tas ut från första dagen efter återlämningsdatum. (Under perioden 16 maj 2022 till 16 maj 2023 är förseningsavgifterna borttagna).

Om det du lånat inte lämnas tillbaka i tid skickas påminnelser. Efter andra påminnelsen spärras kortet. Kortet spärras även vid en skuld på 150 kr.


Trivselsregler

På våra bibliotek gäller följande:

  • Visa hänsyn och respekt mot besökare och personal.
  • Biblioteket ska vara en lugn och trevlig plats. Håll låg samtalsnivå och gå i lugn takt.
  • Ställ tillbaka saker som du använt, så att det ser städat och fint ut när du går.
  • Du som vuxen ansvarar alltid för vad ditt barn gör på biblioteket. Håll alltid små barn under uppsikt.

Kontakta personal vid frågor eller om du upplever att reglerna inte följs.

På sidan Trivselregler med inläsning Motala hittar du trivselreglerna inlästa på olika språk.