Personal Krokek

Entré till Boxholms bibliotek

Maja Markhouss

Bibliotekschef

Tel: 0142-895 41
Mobil: 072-464 70 40
E-post: maj-britt.markhouss@boxholm.se
Ansvarsområde: Verksamhetsutveckling, vuxenprogram, inköp vuxenlitteratur, fjärrlån, bibliotekssystem, lokalhistoria, tidskrifter.

Erika Horvat

Barnbibliotekarie
Tel: 0142-895 43
E-post: erika.horvat@boxholm.se

Ansvarsområde: Barnverksamhet, inköp av barnlitteratur, samarbete med grundskola och barnomsorg. Kulturgaranti. Boken kommer.

Ulrica Edvinsson Sundin

Ungdomsbibliotekarie
Tel: 0142-895 44
E-post: ulrica.edvinsson-sundin@boxholm.se   

Ansvarsområde: Marknadsföring/webbansvarig, digital handledning, ekonomiadministration,  ungdomsverksamhet, mångspråk, film.

Yvonne Ekengren

Biblioteksassistent
Tel: 0142-895 42
E-post: yvonne.ekengren@boxholm.se

Ansvarsområde: Talböcker och tillgängliga medier.