Ordningsregler Tranås

Entré Tranås bibliotek

Ordningsregler:

  • Visa hänsyn och respekt mot besökare och personal
  • Anpassa ljudnivån till omgivningen – gäller även datorer och mobiltelefoner
  • Alkohol och droger får inte nyttjas i bibliotekets lokaler
  • Du får inte vara påverkad eller uppträda berusad i biblioteket
  • Respektera bibliotekets datorregler

Biblioteket är en plats för alla; där vi alla kan trivas, oavsett om vi kommer hit för avkoppling, studier, lån eller annat.

Du är välkommen att kontakta personalen om du har frågor eller om du upplever att ordningsreglerna inte följs.

Den som bryter mot reglerna kan komma att avvisas från biblioteket.

Regler vid datorerna:

  • Inget mat eller dryck här
  • Pornografiskt, rasistiskt och olagligt material är förbjudet
  • Mobbning, rasism och könsdiskriminering är förbjuden
  • Respektera upphovsrätten
  • Installering av spel eller program på datorerna är inte tillåten

Den som bryter mot reglerna kan bli avstängd.