Lokaler och utrustning Ringarum

Entré Ringarums bibliotek

Biblioteket ligger i skolans lokal och är ett integrerat folk- och skolbibliotek.