Låneregler och priser - Kinda

Language

Englishsuomisvenska

Allmänt

På biblioteket kan du låna böcker, filmer och annat material som t.ex. storstilsböcker, lättläst litteratur, ljudböcker och inlästa talböcker, samt fritt utnyttja annan information som t.ex. uppslagsverk, dagstidningar, tidskrifter och lokala samlingar i Kinda-rummet. Det finns även möjligheter att bedriva släktforskning och boka en dator.
 
Det går också att använda vår kopiator.

Konstnader för utskrifter/scanning:

Utskrift A4, svartvitt - 2kr/sida

Utskrift A4, färg - 4kr/sida

Utskrift A3, svartvitt -  4kr/sida

Utskrift A3, färg - 8kr/sida

Scanning - 2kr/sändning

 

Lånebestämmelser

Lånekort

För att låna böcker, ljudböcker, musik, spel, filmer mm och använda våra e-tjänster hemifrån behöver du ett lånekort. Lånekortet gäller på alla bibliotek som är med i Götabibliotekssamarbetet, alla kommuner i Östergötland samt Tranås. Du kan låna och lämna på vilket bibliotek du vill.

Du måste kunna identifiera dig med legitimation eller annan id-handling för att få ett lånekort. Lånekortet är en värdehandling som du är personligen ansvarig för.
Barn får skaffa lånekort från det år då de fyller 7 år. Barn under 18 år måste ha målsmans underskrift för att få sitt första lånekort. Fråga efter ansökningsblankett i lånedisken.

Förlorar du ditt kort skall du omedelbart anmälas detta till biblioteket. Uppge också eventuella adressändringar. Kortet är gratis men det kostar 10 kr om man förlorat det och vill ha ett nytt kort, är man under 15 år kan man förnya kortet gratis.

För låntagare som använder annat lånekort än Kinda Biblioteks, gäller bibliotekets regler i och med att man skrivit in sig som låntagare.

Den som undertecknat lånekortet ansvarar för allt som lånas på kortet:

  • att lånade medier vid återlämning tas om hand av personalen
  • att allt som lånas återlämnas i rätt tid och i oskadat skick
  • att förstörda och förkomna medier ersätts enligt bibliotekets taxa
  • att meddela namn och adressändring
  • att omgående anmäla förlorat lånekort för att förhindra att obehörig utnyttjar kortet
  • att hålla sig informerad om gällande låneregler.

Ansvar för lån

Lånekortet är en personlig värdehandling. Det innebär att man är ansvarig för de böcker och annat material man lånar på kortet. För barn upp till 18 år ansvarar målsman. Allt lånat skall lämnas tillbaks i tid och i oskadat skick. Biblioteket tar en förseningsavgift på för sent återlämnade böcker. Om skulder ej betalas kan man bli tillfälligt avstängd som låntagare. Förkommet material ersätts enligt bibliotekets värdering. Vid lån av film gäller 16års gräns. 

Lånetid

Lånetiden är normalt 30 dagar. Böcker med reservationskö har kortare lånetid, 14 dagar. Lånetiden på dvd-film är 7 dagar, medan tidskrifter har en lånetid på 14 dagar.

Försenade lån

När lånetiden går ut skickar biblioteket en påminnelse. Om boken därefter inte återlämnas inom 2 veckor spärras lånekortet för fortsatta lån tills allt försenat material lämnats tillbaka.

PIN-kod

Till lånekortet kopplar du en personlig, fyrsiffrig PIN-kod. Med PIN-koden kan du låna om och reservera material via bibliotekets katalog. Du kan också låna och återlämna vid våra utlåningsapparater, med lånekortsnummer eller personnummer och din PIN-kod.

Omlån

Det går utmärkt att göra omlån såtillvida boken inte är reserverad av annan låntagare. Omlån kan även göras via telefon eller via erhållen PIN-kod.

Reservationer

Om boken som söks är utlånad, går den att reservera. Det kan ske från bibliotekets hemsida med hjälp av PIN-koden. Biblioteken inom Göta har samma reservationskö.  Ibland kan köerna vara långa men det brukar gå ganska snabbt att få boken eftersom det finns många exemplar. Då boken kommer in skickar vi ett meddelande via SMS, e-post eller vanlig post. Boken kan hämtas inom en vecka.

Fjärrlån

Fjärrlån kan göras när en bok inte finns att få tag på inom Götabibliotekens utbud och därför måste lånas från ett utomstående bibliotek. Detta gäller i huvudsak studie- eller forskarmaterial. Media som finns på något av Götabiblioteken fjärrlånas inte utan kan reserveras i bibliotekets katalog. För medier som getts ut under de senaste åren överväger vi i första hand att köpa in.

Kostnad

0 kr för fjärrlån från övriga Sverige och Norden.
75 kr för lån utanför Norden.

Artikelkopior kan vara avgiftsbelagda.

MerÖppet

Vill du använda biblioteket utöver våra ordinarie öppettider så kan du be om att få bli MerÖppet-låntagare. Då ändrar personalen i biblioteksdisken inställningarna till ditt lånekort. Genom att sedan blippa kortet vid apparaten utanför bibliotekets entré och skriva in din PIN-kod så öppnas dörrarna. Under Meröppet är det självbetjänning som gäller, observera även att det är du som bär ansvar för eventuella personer som följer med dig in i bibliotekets lokaler under denna tid.

Tider

Måndag-fredag kl.17-20