Låneregler och priser - Finspång

Language

Englishsuomisvenska

För att kunna låna böcker, ljudböcker, musik, spel, filmer och kunna gå in och använda våra databaser hemifrån behöver du ett bibliotekskort. För att skaffa lånekort behöver du legitimera dig.

Ta med lånekort eller legitimation när du lånar bibliotekets material.

Är du ny låntagare? Registrera dig via formuläret Ny låntagare

Barn kan ha ett eget lånekort från sex års ålder. Barn kan få lånekort antingen i vårdnadshavares sällskap, vårdnadshavare ska då visa legitimation, eller med målsmans underskrift:
Ansökan om bibliotekskort för barn och unga under 18 år.
Vårdnadshavare fyller i, skriver ut och skriver under. Sen kan barnet ta med blanketten till biblioteket.

Anmäl ändring av adress, telefonnummer och namn i bibliotekets infodisk eller på Mina sidor på gotabiblioteken.se.

PIN-kod

Till lånekortet kopplas en personlig fyrsiffrig PIN-kod för att du ska kunna låna vid bibliotekets utlåningsapparater. PIN-koden ger dig också möjlighet att låna om och reservera material via bibliotekets katalog på Götabiblioteken.se. Har du glömt din PIN-kod kan vi hjälpa dig att få en ny kod. Ta med dig lånekort eller Id-kort till biblioteket.

Ansvar för lån

Lånekortet är en personlig värdehandling och får inte överlåtas. Den som registrerat sig som låntagare är ansvarig för:

  • allt som lånas på kortet
  • att allt som lånas lämnas tillbaka i rätt tid och i oskadat skick
  • att förstörda eller förkomna medier ersätts enligt bibliotekets taxa (se nedan)
  • att anmäla borttappat bibliotekskort till biblioteket
  • att anmäla ändring av adress, telefonnummer och namn i bibliotekets infodisk eller på Mina sidor på gotabiblioteken.se
  • att hålla sig informerad om gällande låneregler

Vårdnadshavare är ansvarig för barns lån.

Lånetid

Normal lånetid​​​ - 4 veckor
TV-spel - 4 veckor
Tidskrifter, film och filmboxar - ​​2 veckor
10-dagarslån​​​ - 10 dagar
Bokcirkelpåse​​​​ - 42 dagar

Det går att låna om alla medier förutom 10-dagarslånen.
En titel som är reserverad har två veckors lånetid och går inte att låna om.
Du ser återlämningsdatumet på kvittot eller på ditt konto i bibliotekskatalogen. Du får låna hur många böcker/filmer du vill åt gången, dock högst fyra spel. Åldersgränsen för att få låna filmer och spel är 15 år.

Påminnelse om återlämningsdatum

Vi kan påminna dig om att lämna tillbaka böckerna i tid. Om vi har ditt mobilnummer kan vi skicka ett sms till dig två dagar innan din lånetid går ut. Samma tjänst går också att få på e-post.

Försenade lån

Övertidsavgifter tas ut från första dagen efter återlämningsdatumet, 5 kr per media och påbörjad vecka. Undantag för barn och barnmaterial. När du missat återlämningsdagen med 28 dagar spärras ditt lånekort. Vid skuld på 150 kr spärras också ditt lånekort.

Reservation

Utlånade medier kan reserveras från annat bibliotek inom Götabiblioteken. Meddelande skickas ut med sms, e-post eller brev när mediet finns att hämta. Det gäller även lån från annan kommun utanför Östergötland, så kallade fjärrlån.