Läsglimtar

Fem glada barn som står med armarna om varandra.

Biblioteket och barnen

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter är sedan 2020 lag i Sverige. I konventionens tredje paragraf står det att ”Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.” I konventionens paragraf 12 står det: ”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.” Götabiblioteken bedriver ett stort arbete för att säkerställa att vi lever upp till och implementerar lagen. Detta är en del av vårt demokratiska uppdrag.

Barnkonventionens paragraf 13 handlar i allra högsta grad om demokrati: ”Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.” Genom att läsa om hur andra har det får barnet en större förståelse för att vi människor är olika och att alla inte har det på samma sätt. Familjer kan till exempel se så olika ut.

Språket är nyckeln till allt

Utan språk kan du inte fullt ut delta i det demokratiska samhället. Undersökningar visar att barn som får höra berättelser och som blir lästa för från det att de är mycket små får ett enormt mycket större ordförråd än barn som inte språkstimuleras på detta sätt. Barnen är det viktigaste vi har, de är nu och de är framtiden, därför riktar Götabiblioteken mycket av sitt arbete till de allra minsta barnen och deras vårdnadshavare. Fler och fler upptäcker glädjen i att läsa med sitt barn.

I Sverige finns så många andra språk än svenska och enligt barnkonventionen har alla rätt till sitt språk. Barn kan lära sig flera språk parallellt så det går utmärkt att läsa högt på sitt eget modersmål. Götabiblioteken har böcker på de flesta språk som talas i Sverige inklusive minoritetsspråken jiddisch, romani, finska, meänkieli och samiska.

Alla har rätt till läsning

Biblioteket och dess utbud ska vara tillgängligt även för barn som läser på annat sätt, till exempel med öron eller fingertoppar. På det vi kallar Äppelhyllan finns böcker med punktskrift, teckenspråksböcker, taktila böcker, böcker med tecken som stöd och förstås böcker att lyssna på.

Honungsbiets hemliga liv av Sue Monk Kidd

Många spännande ingredienser, som gör historien till en riktig läsupplevelse.

Jorden skälver marken gungar av Erica Eklund

En bok som berör.

Under the whispering door Av T J Klune

Varm bok om livets mening.

En bön för de stulna av Jennifer Clement

Poetisk skildring om livet i en annan verklighet.

Det känns förbjudet av Annica Hedin

En sommarbok för våra yngsta besökare.